Profile index
21-04-2015 15:05:16

GUDENÅDALENS AVIS
Lidt om os selv
Her finder du os
Total Grafik - Gudenådalens Mediehus
Udgivelsesområde
Annonceinfo
Ledig
Ledig

1 # venstre - Søgården
2 # venstre - PointS
4 # venstre - WH
5 #  venstre - Bamberg
6 # venstre - Bjerring
7 # venstre - køb banner


Mangler 4-5 mio til Bøgeskovskolen
Børne- og kulturudvalget beder økonomiudvalget finde den manglende finansiering.

Om- og tilbygningen samt renoveringsarbejderne på Bøgeskovskolen overskrider det afsatte budgetbeløb med et sted mellem 4 og 5 millioner kr. Børne- og Kulturudvalget mener dog sagen er så vigtig, at man nu beder Økonomiudvalget om at finde finansieringen for merudgiften.
- Indstillingen skal ses i lyset af den ændrede skolestruktur, der sætter krav om at såvel om- og tilbygningen samt renoveringsopgaverne på Bøgeskovskolen udføres på een gang, siger formanden for udvalget Nina Hygum, (V).
Ifølge det overslag, man har modtaget efter licitationen, vil selve om- og tilbygningen koste lige omkring 20 mio kr., mens der er renoveringsopgaver for yderligere ca. 4,8 mio kr. Det skal ses i relation til, at der på budgettet kun er afsat lige godt 4 mio kr.
- Der er imidlertid ikke foretaget en egentlig behandling af licitationsresultatet, så hvor det ender, kan vi endnu ikke sige, kun at der bliver en overskridelse af budgettet, som vi altså allerede nu beder Økonomiudvalget om at hjælpe med af finde finansiering til, forklarer udvalgsformanden.

En hel hal
Når licitationen overskrides med så meget, skyldes det bl.a., at udvalget forud for licitationen besluttede at putte udbygningen af gymnastiksalen til en hel hal ind i projektet.
- Det var jo fordi vi er blevet overbevist om, at det er en nødvendighed for at få det til at fungere. Der er simpelthen ikke den nødvendige kapacitet til at dække skolens idrætstimer, siger Nina Hygum.
Udvalget lægger dog alligevel en slags prioritering ind, idet man - hvis der ikke kan findes nogen finansiering til den fulde model, - ønsker, at besparelsen findes i renoveringsdelen. I den forbindelse henleder man opmærksomheden på, at der i budgetterne for 2006 og 2007 er budgetteret ca. 1 mio kr. i begge år til renovering og tilbygning på Skjern skole.
Denne prioritering er et enkelt medlem af udvalget, Venstres Esben Tøttrup, dog ikke enig i. Han mener, at udbygningen af gymnastiksalen bør udskydes, hvis der skal findes reduktioner i budgettet.
Hele sagen skal være på plads til byrådsmødet den 30. juni, så der er en rimelig stram tidsplan. Inden da vil det endelige licitationsresultat foreligge.

le@bjerringbro-avis.dk


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]


AKTIVITETSKALENDER

2 # højre - Bjb. Handel saldo
3 # højre - Top Bogføring
4 # højre - tæppelageret
5 # højre - 3F standardbanner
7 # højre - Point S Brenderup
Bjerringbro Bibliotek

Gudenådalens Avis • Banegårdspladsen 3 • 8850 Bjerringbro • Tlf. 86681755 • Fax 86680387 • E-mail: redaktion@gudenaadalens-avis.dk